본문으로 바로가기
 • 비주얼
 • 비주얼2

Global Leader
JOONGBU University

Dreams come true in a great university

Introduction

Lịch học

 • March

  • 03.01

   Ngày bắt đầu học kì

  • 03.16

   Khai giảng học kì I

  • 03.16

   Thời gian xác nhận và thay đổi việc đăng kí tín chỉ học

  • 03.16

   Khảo sát lựa chọn chuyên ngành chính dành cho sinh viên đại học

  • 03.23

   Đăng kí tốt nghiệp sớm

  • 03.27

   1/4 thời gian buổi học

  • 03.30

   Thời gian đăng kí hủy môn

 • April

  • 04.03

   1/3 thời gian buổi học

  • 04.15

   Ngày bầu cử Quốc hội Hàn quốc khóa 21

  • 04.24

   2/4 thời gian buổi học

  • 04.27

   Thời gian thi giữa kì

  • 04.30

   Ngày lễ Phật đản

 • May

  • 05.05

   Ngày lễ thiếu nhi Hàn quốc

  • 05.12

   Thời gian lễ hội trường

  • 05.22

   Ngày tiêu chuẩn chứng nhận tín chỉ cho sinh viên nhập ngũ bảo lưu

  • 05.22

   3/4 thời gian buổi học

 • June

  • 06.01

   Thời gian đăng kí chuyển khoa ngành

  • 06.01

   Thời gian đăng kí chuyên ngành phụ, chuyên ngành liên kết, chuyên ngành thứ 2

  • 06.08

   Thới gian dạy bổ sung

  • 06.09

   Ngày dạy bù ngày lễ thiếu nhi

  • 06.10

   Ngày dạy bù ngày bầu cử quốc hội

  • 06.11

   Ngày dạy bù ngày lễ phật đản

  • 06.15

   Thời gian thi cuối kì

  • 06.19

   Kết thúc học kì I

 • July

  • 07.06

   Kì học thêm trong kì nghỉ

  • 07.06

   Kì nghỉ hè

  • 07.09

   Thời gian công bố điểm học tập và thay đổi điểm

  • 07.20

   Xác nhận điểm chính xác

  • 07.20

   Thời gian đăng kí phục học

  • 07.20

   Thời gian đăng kí chuyển khoa ngành dành cho sinh viên phục học

 • August

  • 08.10

   Thới gian đăng kí tín chỉ

  • 08.14

   Xác nhận học bổng

  • 08.20

   Ngày cấp bằng tốt nghiệp kì 2 năm 2019

  • 08.20

   Ngày xác nhận học phí và thông báo học phí trên trang chủ trường

  • 08.24

   Thời gian đăng kí bảo lưu

  • 08.24

   Thời gian đóng học phí

  • 08.31

   Khai giảng học kì II

  • 08.31

   Thời gian đăng kí tín chỉ

 • September

  • 09.07

   Đăng kí tốt nghiệp sớm

  • 09.21

   Thời gian đăng kí hủy môn

  • 09.25

   1/4 thời gian buổi học

  • 09.30

   Thời gian nghỉ lễ trung thu

 • October

  • 10.02

   1/3 thời gian buổi học

  • 10.09

   Ngày lễ Hangul

  • 10.17

   Ngày kỉ niệm 36 năm thành lập trường

  • 10.19

   Thời gian thi giữa kì

  • 10.23

   2/4 thời gian buổi học

 • November

  • 11.20

   Ngày tiêu chuẩn chứng nhận tín chỉ cho sinh viên nhập ngũ bảo lưu

  • 11.20

   3/4 thời gian buổi học

  • 11.30

   Thời gian đăng kí chuyên ngành dành cho sinh viên năm nhất

  • 11.30

   Thời gian đăng kí chuyên ngành phụ, chuyên ngành liên kết, chuyên ngành thứ 2

  • 11.30

   Thời gian đăng kí chuyển khoa ngành

 • December

  • 12.07

   Ngày dạy bù ngày phỏng vấn đại học

  • 12.07

   Thời gian dạy bù

  • 12.08

   Ngày dạy bù ngày lễ Hangul

  • 12.09

   Ngày dạy bù ngày lễ trung thu

  • 12.14

   Thời gian thi cuối kì

  • 12.18

   Ngày kết thúc kì học

  • 12.21

   Kì học thêm trong kì nghỉ

  • 12.21

   Kì nghỉ đông

  • 12.25

   Ngày lễ Giáng sinh

  • 12.28

   Thời gian công bố điểm học tập và thay đổi điểm

 • January

  • 01.01

   Tết dương lịch

  • 01.08

   Xác nhận điểm học tập

  • 01.25

   Thời gian đăng kí chuyển khoa ngành dành cho sinh viên phục học

  • 01.25

   Thời gian đăng kí phục học

 • Februay

  • 02.05

   Xác nhận học bổng

  • 02.08

   Ngày xác nhận học phí và thông báo học phí trên trang chủ trường

  • 02.11

   Lễ tết âm lịch

  • 02.18

   Ngày cấp bằng tốt nghiệp kì 1 năm 2020

  • 02.22

   Ngày xác nhận học phí và thông báo học phí trên trang chủ trường

  • 02.22

   Thời gian đăng kí bảo lưu

  • 02.22

   Thời gian đóng học phí

Hướng dẫn khoa/chuyên ngành

nội dung thông báo

more
 • No data.